Stratégia Smerom k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu

Dátum schválenia: 27. 1. 1999
Forma: Európska Komisia (COM1999) 22 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: EN

Táto stratégia určila hlavné environmentálne témy pre poľnohospodárstvo.