Preskočit na obsah

Oznámenie Komisie Štatistické informácie potrebné k indikátorovému hodnoteniu implementácie environmentálnych aspektov do Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Dátum schválenia: 20. 3. 2001
Forma: Európska Komisia (COM2001) 144 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: EN

Tento dokument obsahuje koncept hodnotenia indikátorov ako aj potenciálne zdroje údajov.