Preskočit na obsah

Nariadenie Rady 1257/99 o podpore vidieckeho rozvoja

Dátum schválenia: 17. 5. 1999
Forma: Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
Dokument na stiahnutie: SK/EN

Z Európskeho usmerňovacieho a garančného fondu boli týmto nariadením zavedené do poľnohospodárskej praxe Zásady správnej poľnohospodárskej praxe.