Preskočit na obsah

Akčný plán pre ekologické potraviny a poľnohospodárstvo

Dátum schválenia: 10. 6. 2004
Forma: Európska Komisia (COM (2004) 415) v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK

Je významný medzník v presadzovaní agroenvironmentálnych opatrení. Tie sú ďalej zastrešované v programovacom období 2007 - 2013 v rámci  politiky rozvoja vidieka, ktoré vychádzajú zo štyroch osí, a to:

  • zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
  • zlepšenie životného prostredia a vidieka,
  • kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácie vidieckeho hospodárstva,
  • Leader.