Preskočit na obsah

Akčný plán pre biodiverzitu

Dátum schválenia: 21. 5. 2001
Forma: Európska Komisia (COM2001) 0162 (03)) v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: EN

Jeho prijatím sa zvýšil dôraz na uplatňovanie agroenvironmentálnych opatrení v poľnohospodárstve.