Preskočit na obsah

Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike pre roky 2011 – 2020

Dátum schválenia: 14.12..2011
Forma: Uznesenie vlády 798/ 2011
Dokument na stiahnutie: SK
 
Stratégia nadviazala na predchádzajúci národný plán bezpečnosti cestnej premávky do roku 2010 a bola koncipovaná ako strategický dokument všetkých subjektov, ktoré v Slovenskej republike ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky.
Pozitívna skúsenosť z jednotného cieľa EÚ v rámci rokov 2002 až 2010 viedla k záveru stanoviť si strategický zámer v podobe zníženia počtu usmrtených osôb v dôsledku cestných dopravných nehôd (usmrtení do 30 dní od nehody) o polovicu do roku 2020 v porovnaní s referenčným rokom 2010.

Pre naplnenie strategického cieľa je identifikovaných deväť rámcových cieľov, ktoré zároveň predstavujú čiastkové programové ciele:

  • Zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti a neprispôsobenia rýchlosti okolitým podmienkam
  • Zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku požitia alkoholu a drog
  • Zníženie dopravnej nehodovosti u zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  • Zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom účinnej dopravnej výchovy a výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie
  • Zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry
  • Zvýšenie úrovne bezpečnosti prostredníctvom bezpečnejších vozidiel a zavádzaním IDS
  • Zvýšenie úrovne bezpečnosti v cestnej nákladnej a autobusovej doprave
  • Zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti
  • Manažment bezpečnosti cestnej premávky