Biela kniha – Európska dopravná politika do roku 2010: Čas rozhodnutia

Dátum schválenia: 12. 9. 2001
Forma: Európska Komisia (KOM 2001) 370 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie:
SK, EN

Biela kniha navrhuje okolo 60 špecifických opatrení, ktoré by sa mali prijať na úrovni spoločenstva podľa dopravnej politiky. Sú zahrnuté v akčnom programe do roku 2010, s predbežnými cieľmi ako je monitorovanie vývoja ako aj bilancia v polovici obdobia t. j. v roku 2005 aby sa skontrolovalo, či sa dosiahlo kvantitatívne ciele (napríklad presun prepravy z jedného druhu dopravy na iný alebo bezpečnosť na cestách) alebo či je potrebná ich adaptácia.