Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (2013)

Dátum schválenia: 10. 7. 2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 379/2013
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom stratégie je zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia pri lepšom využívaní jeho potenciálu. Strategický dokument má pomôcť s vyrovnávaním regionálnych rozdielov a vytváraním nových pracovných príležitostí. Za hlavné priority na najbližších sedem rokov považuje zvýšenie kvality služieb a atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie, spolu s podporou dopytu a ponuky.