Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 10. 10. 2001
Forma: Uznesenie vlády SR č. 978/2001
Dokument na stiahnutie: SK

Z hlavných cieľov: 22. Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu.