Preskočit na obsah

Informačné zdroje

Metodické príručky

Odborné materiály

Publikácie JRC MAHB and others

Publikácie OECD

Európska komisia

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Európska hospodárska komisia OSN (UNECE)

Aktualizované: 18. 11. 2021