Informačné zdroje

Metodické príručky

Odborné materiály

Publikácie JRC MAHB and others

Publikácie OECD Európska komisia
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Aktualizované: 5. 6. 2020