Informačné zdroje

Metodické príručky

Odborné materiály

Publikácie JRC MAHB and others

Publikácie OECD Európska komisia
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Európska hospodárska komisia OSN (UNECE) Aktualizované: 22. 9. 2020