Informačné zdroje

Metodické príručky

Odborné materiály

Publikácie JRC MAHB

Publikácie OECD Európska komisia
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Aktualizované: 4. 2. 2019