Formuláre podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


  • Oznámenie o zaradení podniku podľa § 5 zákona [,41 kB ]
  • Oznámenie závažnej priemyselnej havárie podľa § 17 ods. 1 a 2  zákona [, 35 kB]
  • Informácia o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 3 zákona [, 57 kB]
  • Informácia o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 8 zákona [, 35 kB]
Aktualizované: 27. august 2015