Preskočit na obsah

JESSICA a JEREMIE

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

Iniciatíva vytvorená Európskou komisiou. Jej účelom je posilniť národné a európske zdroje financovania mestského rozvoja (2007 - 2013). Presadzuje trvalo udržateľný rozvoj miest prostredníctvom podpory projektov v týchto oblastiach:

  • mestská infraštruktúra – vrátane dopravy, vody, odpadových vôd a energie,
  • dedičstvo alebo kultúrne zariadenia – na účely cestovného ruchu a iné trvalo udržateľné využitia,
  • revitalizácia nevyužívaných priestorov – vrátane ich asanácie a dekontaminácie,
  • vytvorenie nových komerčných priestorov pre MSP alebo subjekty v oblasti IT a výskumu a vývoja,
  • univerzitné budovy – lekárske, biotechnologické a iné špecializované zariadenia,
  • zvýšenie energetickej účinnosti.
Viac informácií: JESSICA


JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises

Európska komisia, Európska investičná banka a Európsky investičný fond spustili spoločnú iniciatívu na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k financovaniu v rámci európskych regiónov (2007 - 2013). Iniciatíva umožní členským štátom EÚ a regiónom použiť časť ich štrukturálnych fondov na získanie sady finančných nástrojov, ktoré sú určené na podporu mikro, malých a stredných podnikateľov.
Viac informácií: JEREMIE