Kontakt

Ing. Marta Slámková
Ing. arch. Zdenka Brzá
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Dolný Val 20
Žilina
Tel.: 041/50 70 911, 50 70 975
E-mail: marta.slamkova@sazp.sk
zdenka.brza@sazp.sk
www.sazp.sk