Preskočit na obsah

Lipská charta - Charta udržateľných európskych miest

Dátum prijatia: 24. - 25. 5. 2007
Dokument na stiahnutie:  83 kB

Dokument vypracovaný za účasti ministrov zainteresovaných krajín, kde sa zaväzujú iniciovať integráciu zásad a stratégií o trvalej udržateľnosti európskych miest do vnútroštátnych, regionálnych a miestnych politík rozvoja.

Odporúčania:

  • využívať prístup integrovanej politiky rozvoja miest (vytvoriť a zabezpečiť kvalitné verejné priestory, modernizovať siete infraštruktúry a zvýšiť energetickú účinnosť, aktívna politika v oblasti inovácií a vzdelávania) a
  • venovať v celomestskom kontexte osobitnú pozornosť znevýhodneným mestským štvrtiam (trvalý charakter stratégií na zveľaďovanie výstavby miest, posilniť miestne hospodárstvo a miestnu politiku trhu práce, aktívna politika vzdelávania a odbornej prípravy pre deti a mládež, podporovať výkonnú a cenovo dostupnú mestskú dopravu).