Preskočit na obsah

Inteligentné mestá

Inteligentné mestá (Smart Cities) vytvárajú plány pre budúce investície za pomoci informačných technológií s účasťou a podporou všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré pôsobia na území. Rozvíjajú sa nové myšlienky a služby, ktoré  budú prínosom pre obyvateľov, miestne hospodárstvo a širšiu verejnosť. Cieľom iniciatívy je povzbudiť mestá testovať nové technológie a inovatívne riešenia a tým posilniť ich konkurenčnú pozíciu, čo zvýši ich atraktívnosť pre investorov a odborníkov.
Do inciatívy sa zapojili aj slovenské mestá, konkrétne Banská Bystrica, Košice a Nitra.

Open Cities
Iniciatíva siedmych európskych miest v rámci Inteligentných miest . Vyhlasujú projekty pre riešenie určitého čiastkového problému – mestá verejne poskytnú sady dát– napr. vyriešiť  mobilné aplikácie pre turistov. IT vývojári majú možnosť prezentovať svoje myšlienky, tvoriť tímy s podobne zmýšľajúcimi návrhári a získať pomoc odborných poradcov budovať aplikácie pre zúčastnené mestá. Cieľom je získať optimálne najlepšiu aplikáciu za pomoci čo najširšej platformy vývojárov.
Zapojené mestá : Amsterdam, Barcelona, Berlín, Helsinky, Paríž, Rím, Bologna

Viac informácií: