Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Inteligentné mestá

Inteligentné mestá (Smart Cities) vytvárajú plány pre budúce investície za pomoci informačných technológií s účasťou a podporou všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré pôsobia na území. Rozvíjajú sa nové myšlienky a služby, ktoré  budú prínosom pre obyvateľov, miestne hospodárstvo a širšiu verejnosť. Cieľom iniciatívy je povzbudiť mestá testovať nové technológie a inovatívne riešenia a tým posilniť ich konkurenčnú pozíciu, čo zvýši ich atraktívnosť pre investorov a odborníkov.
Do inciatívy sa zapojili aj slovenské mestá, konkrétne Banská Bystrica, Košice a Nitra.

Open Cities
Iniciatíva siedmych európskych miest v rámci Inteligentných miest . Vyhlasujú projekty pre riešenie určitého čiastkového problému – mestá verejne poskytnú sady dát– napr. vyriešiť  mobilné aplikácie pre turistov. IT vývojári majú možnosť prezentovať svoje myšlienky, tvoriť tímy s podobne zmýšľajúcimi návrhári a získať pomoc odborných poradcov budovať aplikácie pre zúčastnené mestá. Cieľom je získať optimálne najlepšiu aplikáciu za pomoci čo najširšej platformy vývojárov.
Zapojené mestá : Amsterdam, Barcelona, Berlín, Helsinky, Paríž, Rím, Bologna

Viac informácií: