Preskočit na obsah

Dohovor primátorov a starostov

Dátum prijatia: 2007
Dokument na stiahnutie: , 100 kB

Dohovor je významnou iniciatívou európskych samospráv a Európskej komisie zameranou na napĺňanie cieľov EÚ prostredníctvom realizácie cieľov programu 3 x 20 do roku 2020 v súlade s programom ekonomickej efektívnosti, potravinovej bezpečnosti a environmentálnej obnovy miest.

Ciele programu 3 x 20 :
  • 20 % zvýšenie energetickej efektívnosti a úspory energie,
  • 20 % zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie,
  • 20 % zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2.

Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov

Dátum prijatia: 2012
Dokument na stiahnutie: www.unia-miest.sk

Ciele programu:
  • vytvorenie a šírenie spoločnej vízie,
  • presadzovanie a realizácia spoločných cieľov v oblasti decentralizácie energie a strategickej bezpečnosti, územnej súdržnosti,
  • príprava adaptačných opatrení ku klimatickým zmenám.

Dohovor je otvorený pre všetky miestne úrady bez ohľadu na ich veľkosť (Únia miest Slovenska), samosprávne kraje, národné profesijné odborné agentúry a inštitúcie.Podmienkou vstupu je vypracovať Akčný plán udržateľného rozvoja (SEAP) na územie mesta, resp. mestského regiónu.