Preskočit na obsah

Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúce zdroje

Dátum schválenia: 28. 3. 2011
Forma: Európska komisia (KOM 2011) 144 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie:
SK, EN

Prosperita kontinentu bude závisieť od schopnosti všetkých jeho regiónov udržať si úplnú a konkurencieschopnú integrovanosť do   svetového hospodárstva. Efektívna doprava je pri plnení tohto cieľa veľmi dôležitá. EÚ vyzvala na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov, v sektore dopravy, ktorý je dôležitým a stále rastúcim zdrojom skleníkových plynov, sa vyžaduje znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov najmenej o 60 % v porovnaní s rokom 1990. V praxi je potrebné, aby doprava využívala menej energie a navyše ju získavala z ekologickejších zdrojov, aby lepšie využívala modernú infraštruktúru a znižovala svoj negatívny vplyv na životné prostredie a zásadné prírodné zdroje, akými sú voda, pôda a ekosystémy.

Viac informácií: Enviromagazín