Aalborgská charta

Dátum prijatia: 27. 5. 1994
Dokument na stiahnutie:  134 kB


1. celoeurópska  konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji v obciach a mestách, ktorá riešila problematiku miest integrovaným, holistickým a trvalo udržateľným spôsobom.