Preskočit na obsah

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Oddelenie environmentálneho manažérstva
Tel.: +421 906 31 4055
Mob.: +421 915 595 204
www.sazp.sk