Preskočit na obsah

Environmentálne technológie

 

Európska únia v roku 2004 vypracovala dokument v oblasti ochrany životného prostredia na podporu eko-inovácii - Akčný plán pre environmentálne technológie (COM (2004) 38 final) zameraný na ďalší rozvoj a využívanie environmentálnych technológií. Vláda SR prijala a uznesením č. 1046 z 21. decembra 2005 schválila Postupnosť (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR. V roku 2008 následne vláda SR schválila uznesením č. 19 vypracovaný návrh Aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v Slovenskej republike.

Nástupcom ETAP sa v EÚ v roku 2011 stal Akčný plán ekologických inovácií (EkoAP), ktorým sa rozširuje pozornosť EÚ od ekologických technológií do všetkých aspektov ekologických inovácií - vrátane produktov a služieb.

Viac informácií: www.sazp.sk