Preskočit na obsah

EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

EMAS je jedným z dobrovoľných nástrojov ochrany životného prostredia, to znamená, že pozitívne motivuje organizácie k zodpovednému prístupu a k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti nad rámec legislatívnych požiadaviek. Bol zriadený Európskou úniou za účelom sledovania vplyvov činností organizácií na životné prostredie a zverejňovaniea informácii o  environmentálnom správaní formou environmentálnych vyhlásení. Je určený pre organizácie prevádzajúce činnosť v súkromnej aj v štátnej sfére ako aj pre orgány verejnej správy.

Schéma bola schválená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit - EMAS III. Vykonávanie nariadenia EMAS III je v právnom poriadku SR upravené zákonom NR SR č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií: www.sazp.sk