Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky


Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu organizácií do riešenia problémov ochrany životného prostredia.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia