Preskočit na obsah

Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zavedenie systémového prístupu riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií.

Zavádzanie nástrojov ako manažérske systémy, environmentálne označovanie výrobkov a zelené verejné obstarávanie zohráva významnú úlohu k postupnému prechodu na zelené/obehové hospodárstvo založenom na efektívnom využívaní zdrojov, nízkouhlíkových technológiách a ekoinováciách.

 


 Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 5. 8. 2020