Preskočit na obsah

Ochrana zdravia

V prípade znehodnotenia zdrojov pitnej vody zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezplatné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov v oblastiach, kde nie je verejný vodovod.
Viac informácií: www.uvzsr.sk