Preskočit na obsah

Ochrana pred povodňami

Opatrenia na ochranu pred povodňami

Preventívne opatrenia v krajine a na vodných tokoch zahŕňajú všetky druhy opatrení na ochranu pred povodňami od dopadu dažďovej kvapky na povrch terénu až po záplavu spôsobenú podzemnou vodou, ktoré možno realizovať v prírodných podmienkach na Slovensku.

Plány a organizačno-technické preventívne opatrenia:

Riadenie a zabezpečenie ochrany pred povodňami

Ochrana pred povodňami je súhrn činností zameraných na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. (§ 3 zákona č. 7/2010 Z. z.)

Organizácie ochrany pred povodňami sú:

Viac informácií: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.