Preskočit na obsah

Povodeň

Predpokladom vzniku povodní sú dlhotrvajúce dažde alebo prívalové zrážky a neschopnosť krajiny zadržať ich. Ak postihnutá oblasť nemá vhodné zloženie pôdy a nie je dostatočne zalesnená, riziko záplav je veľmi vysoké. Každá povodeň má svoje špecifické rysy, parametre, podmienky vzniku a priebeh.

Viac informácií: Ochrana a bezpečnosť

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia