Preskočit na obsah

Kontakt

Technický a obsahový prevádzkovateľ stránky www.enviroportal.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Mgr. Petra Horváthová
E-mail: web@enviroportal.sk
Tel.:  + 421 48 4374 119
www.sazp.sk