Preskočit na obsah

Manuál na postup finančného odhadu nákladov na prieskum a sanáciu EZ - návrh

Predkladaný materiál bol spracovaný ako pomôcka predovšetkým pre projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky. Dôvodom pre jeho spracovanie je snaha o zabezpečenie jednotného prístupu k odhadu nákladov na prieskum a sanáciu identifikovaných environmentálnych záťaží. Navrhovaný postup vychádza z analýzy podobných dokumentov v iných krajinách, z analýzy a poznania stavu, postupov a metód prieskumov a sanácií EZ na Slovensku. Postup nadväzuje na pripravovaný zákon o environmentálnych záťažiach a vykonávacie predpisy k nemu - nadväznosť v tomto štádiu spočíva v používaní rovnakých pojmov, ale aj postupov pri prieskume a sanácii EZ. Po dopracovaní a overení v praxi môže byť postup odhadu nákladov pomôckou pri určovaní nákladov na prieskum a sanáciu konkrétnych environmentálnych záťaží, prípadne pravdepodobných záťaží v počiatočných etapách ich poznania. Manuál bude k dispozícií po oponentskom konaní projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (január 2009). Manuál je platný od januára 2008.

Stiahnite si: Manuál na postup finančného odhadu nákladov na prieskum a sanáciu EZ - návrh