Preskočit na obsah

Kontakt

Správca obsahu
Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukureštská 4
812 35  Bratislava
Mgr. Katarína Gregorová
e-mail: katarina.gregorova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 4207
https://www.minzp.sk/

 

Technický a odborný prevádzkovateľ
Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Katarína Paluchová
Ing. Jaromír Helma, PhD.
telefón: +421 48 437 42 87 / +421 48 437 41 65
e-mail:katarina.paluchova@sazp.sk
jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk