Kontakt

Správca obsahu

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukureštská 4
812 35  Bratislava
RNDr. Vlasta Jánová
e-mail: vlasta.janova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3114
Mgr. Zuzana Hlôšková
e-mail: zuzana.hloskova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3223
www.minzp.sk alebo www.enviro.gov.sk

 

 

Technický a odborný prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Katarína Paluchová
e-mail: katarina.paluchova@sazp.sk
telefón: +421 48 437 42 87
Ing. Jaromír Helma, PhD.
telefón: +421 48 437 41 65
e-mail: jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk