Preskočit na obsah

Kontakt

Správca obsahu
Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukureštská 4
812 35  Bratislava
RNDr. Marián Kostolányi
Vedúci odboru environmentálnej geológie
E-mail: marian.kostolanyi@enviro.gov.sk
Telefón: 02/5956 4223
https://www.minzp.sk/

 

Technický a odborný prevádzkovateľ
Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Katarína Paluchová
Ing. Jaromír Helma, PhD.
Telefón: +421 48 437 42 87 / +421 48 437 41 65
E-mail:katarina.paluchova@sazp.sk
jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk