Preskočit na obsah

Konferencie a semináre v roku 2012

Školenie k usmerneniu KÚŽP k zákonu č 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Miesto konania: Banská Bystrica Slovenská republika
 • Termín: 20. 11.
 • Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Dokumenty:
  • Pozvánka ( 324 kB)
  • Metodické usmernenie Plán prác na odstránenie EZ (  338 kB)
  • Metodické usmernenie k Určovaniu povinnej osoby ( 231 kB)
  • Foto zo seminára ( 1,7 MB)


Rizikové analýzy v kontexte environmentálnych záťaží

Riešenie environmentálnych záťaží upravuje po rokoch zákon č. 409/2011 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára t. r. Oboznámiť odbornú verejnosť nielen o novej právnej legislatíve má za úlohu seminár Rizikové analýzy v kontexte environmentálnych záťaží, ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Okrem toho sa účastníci bližšie oboznámia s:

 • Metodickým pokynom na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, ktorý ustanovuje všeobecné princípy analýzy rizika znečisteného územia,
 • Operačným programom životné prostredie 2007 - 2013, ktorý bude zameraný najmä na riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania,
 • Informačným systémom environmentálnych záťaží (vrátane Registra odborne spôsobilých osôb a Registra geologických oprávnení).

Seminár sa uskutoční 6. marca v Bratislave (pozvánka, prihláška) a 14. marca v Banskej Bystrici (pozvánka, prihláška).

Konferencia: Sanační technologie XV

 • Miesto konania: Pardubice, Česká republika
 • Termín: 22. 5. - 24. 5.
 • Organizátor: Vodní zdoje Ekomonitor spol. s r.o.
 • www: http://www.ekomonitor.cz/
 • Príloha: Cirkulár

Konferencia: Znečistené územia, Bratislava 2012

Konferencia sa bude zaoberať problematikou kontaminovaných území a environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú problém v lokálnom, ale aj regionálnom meradle pre členské štáty Európskej Únie. Nosnou bude diskusia o súčasnej a pripravovanej legislatíve, nových stratégiách, možnostiach financovania a vývoji riešenia problematiky v budúcnosti. Konferencia má umožniť výmenu informácií, pohľadov a názorov popredných odborníkov a expertov z viacerých oblastí, ako aj zástupcov vedy, výskumu a praxe.

 • Miesto konania: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Termín: 20. - 22. 6.
 • Organizátor: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s. r. o.
 • www: www.ekotox.sk
 • Príloha: Cirkulár SK / EN

Konferencia: 4th International Congress EUROSOIL 2012

The Congress will focus on and develop the various aspects of fundamental and applied soil science and technolgy, field approaches and social, economical and political implications in relation to the present and future needs and emergencies of mankind and environment.

 • Miesto konania: Fiera del Levante, Bari, Italy
 • Termín: 2. 7. - 6. 7.
 • Organizátor: Selecto Srl, Society of Quality Management System
 • Kontakt: Selecto Srl, Society of Quality Management System
 • Adresa: Via Roberto da Bari, 108 - 70122 Bari, Italy
 • Telefón: +39 080 5218556
 • Fax: +39 080 5245166
 • Email: info@eurosoil2012.eu
 • www: www.eurosoil2012.eu
 • Príloha: Pozvánka

Konferencia: 2nd International Conference Sustainable Remediation 2012

The Sustainable Remediation Conference 2012 provides a venue for professionals and interested parties from multiple backgrounds to share experiences and parspectives on how contaminated sites can be remediated with a lower environmental footprint, and how their reuse can contribute to a more sustainable development.