Preskočit na obsah

Konferencie v roku 2011

Znečistené územia, Banská Štiavnica 2011

Konferencia sa bude zaoberať problematikou znečistených území, najmä legislatívnemu rámcu, možnostiam financovania, stratégiám členských štátov EÚ a technologickým možnostiam riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú problém nielen pre členské štáty Európskej únie, ale aj pre množstvo krajín vo svete.

 • Miesto konania: Banská Štiavnica
 • Termín: 28. 9. - 30. 9.
 • Organizátor: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s. r. o.
 • Kontakt: Ing. Andrea Orlíková
 • Adresa: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s. r. o., Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
 • Telefón: +421 02 459 43712
 • Fax: +421 02 459 452 23
 • E-mail: ekotox@stonline.sk
 • www: www.znecisteneuzemia.sk
 • Príloha: Druhý cirkulár

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV

Štvrtý ročník konferencie si kladie za cieľ stať sa platformou pre prezentáciu výskumných a vývojových pracovísk, pre predstavenie nových tvárí pôsobiacich v odbore, ale aj pre zvýšenie informovanosti pracovníkov firiem, štátnych organizácií a ďalších záujemcov a trendoch a novinkách a o možnostiach naviazania spolupráce.

 • Miesto konania: Beseda a hotel Zlatá Hvězda, Třeboň
 • Termín: 18. 10. - 19. 10.
 • Organizátor: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s. r. o.
 • Kontakt: Jana Veselá
 • Adresa: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s. r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
 • Telefón: + 420 4 696 823 03
 • FaX + 420 4 696 823 10
 • E-mail: jana.vesela@ekomonitor.cz
 • www: www.ekomonitor.cz
 • Príloha: Prvý cirkulár

Sustainable Approaches to Remediation of Contaminated Land in Europe (SARCLE 2011)

The purpose of this conference is to provide a forum to discuss policy, tools, technologies and applications relating to the development of sustainability as a core value in remediation practises.

 • Miesto konania: NH Gent Belfort Hotel, Gent, Belgium
 • Termín: 24. 10. - 26. 10.
 • Organizátor: Dr. Hussain Al-Ekabi Redox Technologies, Inc., The University of Western Ontario Research Park, 100 Collip Circle, Suite 110 London, Ontario N6G 4X8, Canada
 • Kontakt: Dr. Hussain Al-Ekabi, Ph.D.
 • Adresa: Redox Technologies, Inc., The University of Western Ontario Research Park 100 Collip Circle, Suite 110 London, Ontario N6G 4X8, Canada
 • Telefón: +519 858 5055
 • Fax: +519 858 5056
 • E-mail: hussain@alekabi.com
 • www: www.redoxtech.com
 • Príloha: Pozvánka