Preskočit na obsah

Informačné semináre v roku 2011

Kraj Termín konania Miesto konania Dokument Foto zo seminára
Nitriansky kraj 19. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce Pozvánka + prihláška Mojmírovce
Bratislavský kraj 20. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce Pozvánka + prihláška
Trnavský kraj 21. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce Pozvánka + prihláška
Trenčiansky kraj 22. 9. 2011 Kaštieľ Mojmírovce Pozvánka + prihláška
Žilinský kraj 12. 10. 2011 SAŽP Banská Bystrica Pozvánka + prihláška SAŽP
Banskobystrický kraj 13. 10. 2011 SAŽP Banská Bystrica Pozvánka + prihláška
Košický  kraj 27. 10. 2011 Učebno-výcvikové zariadenie TU Košice, Herľany Pozvánka + prihláška Herľany
Prešovský kraj 28. 10. 2011 Učebno-výcvikové zariadenie TU Košice, Herľany Pozvánka + prihláška

 

Prezentácie z uskutočnených informačných seminárov

Názov prezentácie Dokument
Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží Prezentácia
Metodický pokyn na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia - návrh Prezentácia
Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Prezentácia
Odpadové hospodárstvo v rámci OPŽP (Operačný program Životné prostredie) Prezentácia
Register skládok odpadov - správa a aktualizácia Prezentácia