Preskočit na obsah

Informačné semináre v roku 2010

Kraj Termín konania Miesto konania Dokument
Banskobystrický kraj 21. 9. 2010
SEV SAŽP Teplý Vrch
 
Pozvánka + program
Prešovský kraj 22. 9. 2010 Pozvánka + program
Košický kraj 23. 9. 2010 Pozvánka + program
Bratislavský kraj 11. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia Pozvánka + program
Trenčiansky kraj 10. 6. 2010 Pozvánka + program
Trnavský kraj  9. 6. 2010 Pozvánka + program
Žilinský kraj  8. 6. 2010 Pozvánka + program
Nitriansky kraj  7. 6. 2010 Pozvánka + program

 

Fotodokumentácia

Kraj Termín konania  Miesto konania Foto zo seminára
Banskobystrický kraj 21. 9. 2010 SEV SAŽP Teplý Vrch Teplý Vrch
Prešovský kraj 22. 9. 2010
Košický kraj 23. 9. 2010
Bratislavský kraj 11. 6. 2010 SEV SAŽP Modra Harmónia Modra Harmónia
Trenčiansky kraj 10. 6. 2010
Trnavský kraj  9. 6. 2010
Žilinský kraj  8. 6. 2010
Nitriansky kraj  7. 6. 2010

 

Prezentácie z uskutočnených informačných seminárov - Modra Harmónia, Teplý Vrch

Názov prezentácie Dokument
Informačný systém environmentálnych záťaží Prezentácia
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov env. záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje Prezentácia
Aktuálny stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží v Slovenskej republike Prezentácia
Metodický pokyn: Analýza rizika znečisteného územia - návrh Prezentácia
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) Prezentácia
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách Prezentácia
Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží Prezentácia