Preskočit na obsah

Plán obnovy a odolnosti SR

Dátum schválenia: 13. 7. 2021
Forma: Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti)
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 10,59 MB)

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Predstavuje jednotný a komplexný balík reforiem a investícií, ktoré sa navzájom posilňujú, výrazne podnecujú reformy a má kľúčový význam pre Slovensko – umožní mu začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Očakáva sa, že realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovenska s celkovými odhadovanými nákladmi v hodnote 6 575 000 000 EUR významne prispeje k zotaveniu z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Reaguje na potrebu realizovať zásadné systémové zmeny v podobe reforiem a potrebu zabezpečiť investície v 5 prioritných oblastiach:

  • kvalitné vzdelávanie,
  • efektívna verejná správa a digitalizácia,
  • veda, výskum, inovácie,
  • zelená ekonomika,
  • lepšie zdravie.

Vďaka prideleným prostriedkom určeným do oblasti Zelená ekonomika a jej 3 komponentu Udržateľná doprava sa reformami v oblasti strategického plánovania dopravnej infraštruktúry a nadväzujúcim investíciám do ekologickej dopravy – najmä do rekonštrukcie vyše 69 km železníc, dispečerizácie vyše 100 km železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry – vytvorí čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší dopravný sektor.

Prostredníctvom opatrení sa zvýši podiel ekologických foriem dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce a zvýši sa aj objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave, čím sa významne zníži produkcia CO2 v sektore dopravy, ktorý patrí k sektorom s najvyšším rastom emisií. K znižovaniu emisií v doprave prispeje aj vybudovanie kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.

Viac informácií: https://www.planobnovy.sk/