Preskočit na obsah

Environmentálne manažérstvo

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zavedenie systémového prístupu riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií. V oblasti priemyselnej výroby a služieb je jedným z najefektívnejších nástrojov dosahovania prioritného cieľa – minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Zavedenie environmentálneho manažérstva na úrovni malých a stredných podnikov je dobrovoľnou záležitosťou. Nástroje environmentálneho manažérstva umožňujú zvýšiť ekonomickú účinnosť podnikateľského subjektu, získať nový potenciál zisku a zlepšiť environmentálny profil podniku. Podnik usilujúci sa o úspech na  trhu sa stretáva s čoraz intenzívnejšou požiadavkou certifikácie environmentálnej kvality výrobkov, výroby a služieb.

Zavádzanie nástrojov ako manažérske systémy, environmentálne označenie výrobkov a overovane environmentálnych technológií zároveň zohráva významnú úlohu k postupnému prechodu na zelené hospodárstvo založenom na efektívnom využívaní zdrojov, nízkouhlíkových technológiách a ekoinováciách.


 

Logo dobrovoľného nástroja environmentálneho manažérstva pre organizácie - Spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit Logo národnej environmentálnej značky - Environmentálne vhodný produkt Logo európskej environmentálnej značky - Environmentálna značka EÚ Logo dobrovoľného politického nástroja v oblasti životného prostredia - Zelené verejné obstarávanie Logo environmentálneho nástroja - Overenie environmentálnej technológie