Preskočit na obsah

Stredné školy

Bratislavský samosprávny kraj

Spojená škola SOŠ, Ivanka pri Dunaji

 • poľnohospodárstvo
 • lesné hospodárstvo
 • rybárstvo 

SOŠ záhradnícka, Malinovo

 • záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba
 • záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba               

Trnavský samosprávny kraj

SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Dunajská Streda

 • agropodnikanie - poľnohospodársky manažment                  

Stredná odborná škola, Rakovice

 • podnikateľ pre rozvoj vidieka              

Trenčiansky samosprávny kraj

 Stredná odborná škola, Pruské

 • vidiecka turistika
 • životné prostredie
 • podnikateľ pre rozvoj vidieka             

Spojená škola - SOŠ, Partizánske

 • technológia ochrany a tvorby životného prostredia          

SOŠ obchodu a služieb, Prievidza

 • poľnohospodárstvo
 • podnikateľ pre rozvoj vidieka

 Nitriansky samosprávny kraj

 Stredná odborná škola, Šaľa

 • poľnohospodárstvo     

Stredná odborná škola, Topoľčany

 • životné prostredie
 • poľnohospodárska výroba                                    

Stredná odborná škola, Zlaté Moravce

 • podnikateľ pre rozvoj vidieka
 • poľnohospodárstvo     

Žilinský samosprávny kraj

 SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto

 • podnikateľ pre rozvoj vidieka
 • poľnohospodárska výroba                                     

SOŠ lesnícka J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok

 • podnikateľ pre rozvoj vidieka              

SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš

 • poľnohospodárstvo
 • technológia ochrany a tvorby životného prostredia
 • poľnohospodárska výroba                                    

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

 • manažment regionálneho cestovného ruchu

Banskobystrický samosprávny kraj

 SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

 • životné prostredie                                         

SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica

 • lesníctvo-krajinná ekológia                                

Stredná odborná škola, Fiľakovo

 • poľnohospodár pre služby na vidieku                        

Spojená škola - SOŠ, Poltár

 • poľnohospodárstvo                                          

Spojená škola - SOŠ, Rimavská Sobota

 • poľnohospodárstvo                  
                         
   

Prešovský samosprávny kraj

 Spojená škola, Bardejov

 • životné prostredie                                         

Stredná odborná škola, Stropkov

 • poľnohospodárska výroba                                    

SOŠ lesnícka, Prešov

 • lesníctvo         

                                       

Košický samosprávny kraj

Stredná priemyselná škola, Košice

 • životné prostredie                                         

SOŠ poľnoh. a služieb, Košice

 • poľnohospodárska výroba
 • krajinárske úpravy a tvorba krajiny
 • poľnohospodárstvo   

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Veľké Kapušany

 • agropodnikanie-poľnohospodársky manažment         

SOŠ technická, Košice

 • študijný odbor: technik vodár - vodohospodár      

Stredná odborná škola, Rožňava

 • poľnohospodárska výroba
 • lesná výroba                                               
 • poľnohospodárstvo     
 • agropodnikanie - poľnohospodársky manažment