Galéria


Traja ocenení víťazi súťaží Geológ, Vodohospodár a Meteorológ vyhrali pre seba a svojich spolužiakov zážitkové exkurzie spojené so zaujímavým výkladom odborníkov.

V súťaži Geológ bola ako najkrajšia a najvýstižnejšia fotka ocenená fotografia Daniela Helpianskeho zo SOŠ Tisovec. So svojou triedou navštívil jedno z najkrajších slovenských miest Banskú Štiavnicu a kryštálový kameňolom Šobov (galéria fotiek z exkurzie).
 
Vyžrebovaný víťaz kvízu Juraj Plávka odpovedal správne na všetky otázky súťažného kvízu Vodohospodár, do ktorého sa zapojilo 372 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Spolu so svojou triedou zo SOŠ polytechnickej v Ružomberku navštívil vodné dielo Gabčíkovo. Exkurzia sa konala v interiéri aj exteriéri vodného diela. Prednáška k celej sústave troch stupňov Nagy-Maroš, Gabčíkovo a Čuňovo bola lektorovaná zamestnancom vodného diela v prednáškovej miestnosti VD. (galéria fotiek z exkurzie).
 
Do súťaže Meteorológ sa zapojilo 27 študentov stredných škôl. Ocenená bola krásna fotka meteorologického javu autorky Martiny Kurtíkovej zo Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom. Pre seba a spolužiakov získala odbornú lektorovanú prednášku o predpovedaní počasia a zariadeniach na meranie rôznych klimatických faktorov a návštevu meteorologickej stanice na SHMÚ v Bratislave.
 

Foto: Daniel Helpiansky Foto: Martina Kurtíková