Strategické povolania


Zem, voda a vzduch sú neoddeliteľné zložky životného prostredia, bez ktorých by neexistoval život na našej planéte. Navzájom sa prelínajú, podporujú a dopĺňajú rovnako ako prírodné vedy geológia, vodohospodárstvo a meteorológia. Spoločnou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je klimatická zmena. Pomôcť zvrátiť ich negatívne dôsledky môžeš aj ty, keď si zvolíš štúdium týchto odborov. Konaj a prispej k pozitívnym zmenám – študuj prírodné vedy a staň sa geológom, vodohospodárom alebo meteorológom.