Preskočit na obsah

Vysoké školy

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky
Katedry:

Lesnícka fakulta
Katedry:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied
Katedry:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied
Katedry:

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta
Katedry:

Žilinská univerzita v Žiline

Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedry:

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedy: FEŠRR študijné príručky

Súkromná - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Univerzity tretieho veku

Osobitnú pozornosť i vyžadujú univerzity tretieho veku, ktoré  vzdelávajú obyvateľov v produktívnom a postproduktívnom veku a ich študijné odbory sa zameriavajú na oblasť ekológie a environmentalistiky.

Univerzita Komenského v Bratislave:

Technická univerzita vo Zvolene:

Žilinská univerzita v Žiline:

Univerzita tretieho veku SPU v Nitre (informačný leták)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici:

  • záhradníctvo,
  • environmentalistika.

 Slovenská technická univerzita v Bratislave: