Preskočit na obsah

EKOstrediská

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a partneri pripravujú v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 2025 množstvo programov, projektov a aktivít. Na základe informácií od členov komisie EVVO MŽP SR boli zmapované ťažiskové aktivity organizácií zameraných na EVVO. Keďže nemožno uviesť všetky pripravované a realizované aktivity v tejto oblasti, je nasledujúca tabuľka (po kliknutí na ňu sa zväčší) skôr ukážkou rôznych typov a foriem podujatí pripravovaných a realizovaných v oblasti EVV v roku 2018.

Subjekty realizujúce praktickú EVVO na Slovensku