Zelená kniha k bezpečnej, trvaloudržateľnej a konkurencieschopnej európskej energetickej sieti

Dátum schválenia: 13. 11. 2008
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2008) 782 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Zelená kniha sa venuje problematike narastajúcej energetickej závislosti EÚ, výzvam súvisiacim s klimatickými zmenami, vnútornému energetickému trhu, ako aj opatreniam, ktoré súvisia s dodávkou a dopytom po energetických surovinách vrátane obnoviteľných zdrojov a jadrovej energii.