Preskočit na obsah

Stratégia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie

Dátum schválenia: 25. 2. 2015
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2015) 80 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Stratégia má za cieľ zlepšiť prístup všetkých členských štátov k LNG ako alternatívnemu zdroju plynu. Ústrednými prvkami tejto stratégie sú budovanie strategickej infraštruktúry s cieľom dobudovať vnútorný trh s energiou a určenie projektov, ktoré sú potrebné na ukončenie závislosti niektorých členských štátov od jedného zdroja energie.