Preskočit na obsah

Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia

Dátum schválenia: 16. 2. 2016
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2016) 24 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Stratégia identifikuje oblasti, v ktorých je potrebná zmena alebo reforma, aby sa zohľadnil budúci vývoj a podarilo sa dosiahnuť ciele EÚ. Poskytuje rámec na začlenenie účinného vykurovania a chladenia do energetických politík EÚ, tým že sa zameriava na zastavenie úniku energie z budov, maximalizáciu účinnosti a udržateľnosti systémov vykurovania a chladenia, podporu účinnosti v priemysle a využívanie výhod začlenenia vykurovania a chladenia do elektrizačnej sústavy. Sprevádza ju pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý obsahuje prehľad tohto zložitého odvetvia. Riešenia sa budú skúmať ako súčasť prebiehajúcich revízií právnych predpisov v rámci energetickej únie.