Preskočit na obsah

Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050

Dátum schválenia: 8. 3. 2011
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2011) 112 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN  

Predstavuje plán možných opatrení do roku 2050, vďaka ktorému by EÚ mohla uskutočniť zníženie skleníkových plynov o 80 až 95 % v zmysle odsúhlaseného cieľa. Obsahuje míľniky, na základe ktorých sa bude dať priebežne posudzovať, či je EÚ na dobrej ceste splniť svoj cieľ a svoje politické úlohy, uspokojiť investičné potreby a využiť príležitosti v rôznych odvetviach s prihliadnutím na to, že cieľ zníženia emisií o 80 až 95 % bude nutné splniť prevažne interne.