Preskočit na obsah

Plán postupu v energetike do roku 2050

Dátum schválenia: 15. 12. 2011
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2011) 885 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN 
 
Plán postupu v energetike do roku 2050 skúma výzvy súvisiace s cieľom eliminácie emisií uhlíka a súčasne zabezpečuje dodávky energie a konkurencieschopnosť.
V scenároch tohto plánu sa skúmal celý rad scenárov s cieľom dosiahnuť 80 % zníženie emisií skleníkových plynov, čo znamená približne 85 % zníženie emisií CO2 súvisiacich s energiou vrátane dopravy. Zo všetkých scenárov vyplývajú veľké zmeny, napríklad v cenách uhlíka, technológiách a sieťach. Zároveň sa plán postupu snaží vypracovať dlhodobý technologicky neutrálny európsky rámec, v ktorom budú vnútroštátne, regionálne politiky a úsilia zamerané na modernizáciu dodávok energie efektívnejšie.