Preskočit na obsah

Návrh nového európskeho konsenzu o rozvoji - Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

Dátum schválenia: 22. 11. 2016
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2016) 740 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

EK v oznámení o novom Európskom konsenze o rozvoji navrhuje spoločnú víziu a rámec rozvojovej spolupráce pre EÚ a jej členské štáty v súlade s programom OSN týkajúceho sa udržateľného rozvoja do roku 2030.