Preskočit na obsah

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (2017)

Dátum schválenia: 4. 7. 2017
Forma: Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2017/1369
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Nariadenie stanovuje rámec, ktorý sa vzťahuje na energeticky významné uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky. Zabezpečuje označovanie výrobkov štítkami a poskytovanie štandardných informácií o výrobkoch, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, spotrebu energie a iných zdrojov výrobkami počas ich používania, a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobkoch, a tým umožňuje zákazníkom vybrať účinnejšie výrobky v záujme zníženia ich spotreby energie.