Preskočit na obsah

Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie

Dátum schválenia: 23. 4. 2003
Forma: Uznesenie vlády SR č. 282/2003
Dokument na stiahnutie: SK

Ciele na národnej úrovni

  • Zriadenie implementačnej agentúry a príprava projektov v rámci Sektorového operačného programu Ekonomický rozvoj.
  • Identifikácia a implementácia nástrojov na plnohodnotné plnenie záväzkov, vyplývajúcich z prijatých záväzných dokumentov.
  • Zlepšenie kvality a dostupnosti informácií.