Preskočit na obsah

Koncepcia energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020

Dátum schválenia: 11. 6. 2008
Forma: Uznesenie vlády SR č. 384/2008
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným zámerom koncepcie je vytvoriť podmienky na postupné zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov SR cez stanovenie cieľov, priorít a systémových krokov a ich napĺňanie stanovením úsporných a motivačných opatrení, programov a úloh, čo by malo prispieť k dosiahnutiu výrazného využitia existujúceho potenciálu možných úspor energie, a tým znížiť veľké rozdiely  celkovej spotreby energie v budovách s ostatnými členskými štátmi.

Cieľom koncepcie je dosiahnutie zvýšenia energetickej hospodárnosti budov, prostredníctvom stanovených právnych, technických, inštitucionálnych a podporných finančných opatrení a postupov ich zabezpečenia. Ich splnenie vytvorí prostredie pre dosiahnutie kvantifikovateľných cieľov energetickej efektívnosti SR ovplyvnenej budovami.