Preskočit na obsah

Fit for 55: plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite

Dátum schválenia: 14. 7. 2021
Forma: Oznámenie Komisie COM(2021) 400 final
Dokument na stiahnutie: SK / EN

Cieľom predmetného balíka návrhov je v duchu týchto záväzkov dosiahnuť, aby bola EÚ pripravená zabezpečiť 55 % zníženie emisií, teda aby bola „fit for 55“ a dokázala tak priniesť transformačnú zmenu potrebnú v celom našom hospodárstve, spoločnosti a priemysle.

Ide o kolektívnu zodpovednosť a príležitosť, ktorá musí byť otvorená pre všetkých, či už ide o inovátorov a investorov, podniky a mestá, alebo spotrebiteľov, domácnosti a jednotlivcov.