Preskočit na obsah

Európsky klimatický predpis

 

Dátum schválenia: 4. 3. 2020
Forma: Oznámenie Komisie COM/2020/80 final
Dokument na stiahnutie: SK / EN

EÚ oznámením o Európske zelenej dohode odštartovala novú stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnuť zlepšenie kvality života dnešnej i budúcich generácií prostredníctvom transformácie EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje. Cieľom je do roku 2050 dosiahnuť stav čistých nulových emisií skleníkových plynov a ukončiť naviazanosť rastu hospodárstva na využívanie zdrojov.

Komisia v Európskej zelenej dohode potvrdila svoje ambície do roku 2050 urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent.